top of page
Full_Photo_No_Logo-00964.jpg

Voorwaarden figuranten 

 

Halloweenstad / Halloween Walk - Figuranten Voorwaarden
 

 1. Leeftijdsvereiste:

  • Figuranten moeten minimaal 16 jaar oud zijn op de dag van het evenement.

 2. Toewijzing van rollen:

  • Rollen worden toegewezen op basis van beschikbaarheid en vereisten van de Scare Zones.

  • De organisatoren behouden zich het recht voor om rollen toe te wijzen op basis van ervaring en geschiktheid.

 3. Verantwoordelijkheid:

  • Figuranten moeten zich bewust zijn van de verantwoordelijkheid om veilig en respectvol om te gaan met publiek en medewerkers.

  • Figuranten dienen instructies van de organisatoren en teamleiders op te volgen voor een soepele uitvoering van het evenement.

 4. Kostuums en make-up:

  • Figuranten mogen hun kostuums en make-up zelf verzorgen, tenzij anders is overeengekomen met de organisatoren.

  • Kostuums moeten passen binnen het thema van het evenement en mogen geen aanstootgevende of provocerende inhoud bevatten.

  • Make-up moet geschikt zijn voor het evenement en de karakterisering van de rol.

 5. Gedrag:

  • Figuranten moeten zich gepast en professioneel gedragen tijdens het evenement.

  • Het gebruik van alcohol of verdovende middelen voor of tijdens het evenement is ten strengste verboden.

 6. Veiligheid:

  • Figuranten moeten de veiligheidsinstructies en -voorschriften van de team leiders / organisatoren volgen.

  • Het is verboden om fysiek contact te maken met deelnemers, tenzij specifiek vereist in de rol en onder toezicht van de organisatoren.

 7. Vertrouwelijkheid:

  • Figuranten dienen vertrouwelijke informatie over het evenement en eventuele interne richtlijnen geheim te houden.

 8. Aanwezigheid en punctualiteit:

  • Figuranten dienen op tijd aanwezig te zijn voor repetities en voor de daadwerkelijke uitvoering van het evenement.

  • Bij verhindering of afwezigheid is het de verantwoordelijkheid van de figurant om tijdig de organisatoren op de hoogte te stellen.

 

Door deel te nemen als figurant aan de Halloween Walk, stemt u ermee in om bovenstaande voorwaarden na te leven. De organisatoren behouden zich het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen of aan te vullen.

Halloween_stad_logo_def.png
bottom of page